Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Doplnkové služby

Kaderníctvo

V prevádzke sú aj kadernícke a holičské služby pre prijímateľov nášho zariadenia. Kaderníctvo prevádzkuje súkromná podnikateľka, ktorá podľa požiadaviek prijímateľov zabezpečuje kadernícke a holičské služby.

 

Pedikúra

V prípade požiadavky prijímateľa je zabezpečovaná externou pedikérkou.

 

Nápojový automat

Prijímatelia sociálnej služby, zamestnanci a tiež ostatní návštevníci zariadenia môžu využiť širokú ponuku teplých nápojov z automatu, ktorý je k dispozícii vo vstupnom vestibule.

.