Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 1
  Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 1
 • Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 2
  Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 2
 • Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 3
  Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 3
 • Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 4
  Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 4
 • Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 5
  Dopoludnie s lesnými pedagógmi, foto 5

Dopoludnie prežité s lesnými pedagógmi (prvá spoločná akcia zlúčených zariadení sociálnych služieb vo Zvolene)

Klientov DD a DSS Zvolen navštívili dňa 10. 05. 2011 účastníci kurzu lesnej pedagogiky v rámci projektu ,,Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti a udržanie pracovných miest v lesnom hospodárstve“, ktorý je pod záštitou Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.
Výnimočnosť tejto akcie tohto roku dodal fakt, že okrem klientov DD a DSS Záhonok, Zvolen lesní pedagógovia venovali pozornosť aj klientom DD a DSS zo strediska Slatinka a klientom  DSS M.R. Štefánika zo Zvolena.
Všetky tri zariadenia (DSS Symbia, Zvolen, DD a DSS Slatinka, Zvolenská Slatina a DSS, M. R. Štefánika Zvolen) boli na dopoludnie s lesnými pedagógmi srdečne pozvaní medzi nás.
Celé stretnutie sa konalo v areáli DD a DSS Záhonok, Zvolen vo vonkajších priestoroch, ktoré sú na takéto akcie určené.
Po privítaní a predstavení nášho zariadenia p. riaditeľkou PhDr. Máriou Machayovou lesným pedagógom sme sa všetci stretli na zadnom dvore zariadenia.
Otvorenie podujatia lesnou trúbou charakterizovalo začiatok hier kde sa klienti spolu s lesnými pedagógmi pustili do pripravených aktivít. Klienti si pochutili na čajoch z čerstvých byliniek, skladali drevené hračky v podobe lesných zvierat, určovali plody našich lesov podľa hmatu, rozoznávali zvuky zvierat a lúštili tajničky a hádanky.
Ani klienti však tohto roku nezostali neaktívni a pripravili pre lesných pedagógov niekoľko ľudových piesní, ktoré im ako poďakovanie za ich čas a ochotu zaspievali.
Naše pani kuchárky nám zatiaľ pripravili výborné občerstvenie v podobe gulášu, ktorým sme samozrejme pohostili aj našich hostí. Výbornú náladu mali klienti všetkých zariadení aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu.
Za výborný program všetkým zúčastneným lesným pedagógom ďakujeme a tešíme sa na sľúbené stretnutie 23. 06. 2011.

 

Pridal dňa 11. mája 2011 - editor