Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vešanie búdky pred budovou
  Vešanie búdky pred budovou
 • Vešanie búdky na zadnom dvore.
  Vešanie búdky na zadnom dvore.
 • Pán Ing. P. Košík, PhD. pripevňuje búdku
  Pán Ing. P. Košík, PhD. pripevňuje búdku
 • Žiaci ZŠ J. Alexyho vo Zvolene
  Žiaci ZŠ J. Alexyho vo Zvolene
 • Skupinová fotka
  Skupinová fotka

Drevený darček pre DD a DSS Záhonok

24.marec 2022 si zapamätáme ako deň, kedy žiaci zo Základnej školy J. Alexyho vo Zvolene urobili niečo milé pre matku prírodu v našom areáli domova. Spolu s poslancom p. Ing. Petrom Košíkom, PhD. zavesili na stromy ručne vyrobené drevené búdky, ktoré poslúžia ako príbytky pre vtáčiky. Klienti sa tak budú môcť pri posedení na dvore potešiť prítomnosti okrídlených kamarátov.

 

 

Srdečne ďakujeme žiakom a pedagógom ZŠ Alexyho Zvolen a pánovi Ing. P. Košíkovi, PhD. za darček, ktorým ste skrášlili areál nášho domova.

 

 

Pridal/a dňa 24.3. 2022 – Mgr. Marián Petrík