Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vítanie jari, fotka 1
  Vítanie jari, fotka 1
 • Vítanie jari, fotka 2
  Vítanie jari, fotka 2
 • Vítanie jari, fotka 3
  Vítanie jari, fotka 3
 • Vítanie jari, fotka 4
  Vítanie jari, fotka 4
 • Vítanie jari, fotka 5
  Vítanie jari, fotka 5
 • Vítanie jari, fotka 6
  Vítanie jari, fotka 6

Druhý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Vítanie jari“

Vo utorok, 28. apríla 2009, sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok Zvolen uskutočnil druhý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „Vítanie jari“. Krásne odpoludnie prežili klienti nášho zariadenia spolu s klientmi z DD a DSS Žiar nad Hronom a Hriňovej.
Riaditeľka DD a DSS, pani Mgr. Mária Machayová v úvode privítala všetkých prítomných hostí.
Svojim vystúpením nás ako prví potešili deti z Domova sociálnych služieb Symbia vo Zvolene. Aj napriek svojmu handicapu dokázali svoju obrovskú radosť zo života, vôľu a energiu, s akou nám predviedli svoju verziu muzikálu pod názvom Neberte nám Maťu. Veľká vďaka a uznanie patrí kolektívu zamestnancov DSS Symbia za ich trpezlivosť a lásku, s akou sa deťom venujú.
Zablahoželali sme našim jubilantom za prvý štvrťrok 2009, ktorí sa dožili významných výročí: Chrančeková Anna (80. rokov), Mrenicová Anna (80. rokov), Beňová Mária (80. rokov), Suchárová Mária (80. rokov), Jánošik Jozef (80. rokov), Holíková Anna (85. rokov), Zacharová Mária (85. rokov), Nôtová Margita (85. rokov), Necpal Ondrej (85. rokov), Čižmárik Ján (90. rokov), Horanská Emília (90. rokov), Kučerová Mária (90. rokov), Jedličková Anna (95. rokov). Oslávencov obdarovala kyticami kvetov a pekným vinšom riaditeľka zariadenia, pani Mgr. Mária Machayová.
O tom, že mladí ľudia dokážu byť skutočne šikovní, nás presvedčili aj študenti Strednej združenej školy drevárskej vo Zvolene, ktorí našim jubilantom zahrali na hudobných nástrojoch známe melódie a predniesli básne.
Jar s nami prišli privítať aj členovia Klubu dôchodcov vo Zvolene, ktorí si pre nás pripravili pekné básne aj piesne a to pod vedením pani Mgr. Márie Šušlíkovej.
Po ukončení oficiálneho programu nasledovala tanečná zábava s hudobnou skupinou pod vedením pána Dezidera Bačíka.

 

Pridal dňa 30. apríla 2009 - editor