Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Zahájenie programu
  Zahájenie programu
 • Nechýbali kostýmy
  Nechýbali kostýmy
 • Niečo o fašiangoch
  Niečo o fašiangoch
 • Publikum
  Publikum
 • Komédia Španielská čižma
  Komédia Španielská čižma
 • V podaní klienta a soc. pracovníka
  V podaní klienta a soc. pracovníka
 • Naši harmonikári
  Naši harmonikári
 • Tancovačka
  Tancovačka
 • Veselé fašiangy
  Veselé fašiangy

Fašiangové posedenie v DDaDSS na Záhonku

Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne pestrofarebné masky, fašiangový sprievod alebo karneval. Aj my v našom zariadení DDaDSS na Záhonku sme si dňa 24.2.2022 uctili tradície a pripravili sme si  pre našich klientov Fašiangové posedenie so všetkým, čo k tomu patrí. Klientov sme obliekli do pestrofarebných kostýmov a vošli do jedálne, kde už na všetkých čakalo milé pohostenie - pampúchy a čaj. Pani riaditeľka PhDr. M.Machayová privítala klientov a zahájila program, ktorý si pripravili sociálni pracovníci spolu s klientami.

 

Na úvod Mgr. S. Mázorová a klient dipl. RsDr. B.Azor predniesli ostatným klientom históriu, zvyky, tradície a význam fašiangových osláv. Následne sme pokračovali ochotníckym divadlom pod názvom Španielska čižma z pera Milana Lasicu a Júliusa Satinského, kde hlavnými aktérmi bol Mgr. M.Petrík a klient F.Šimek.  Na tomto humornom predstavení sa klienti pobavili a poniektorí aj schuti zasmiali. Klienti p. J.Barcík a p. V.Pastierovič dokonca zahrali na ústnych harmonikách známe ľudové piesne. Na záver sme si spoločne zatancovali a zaspievali pri dobrej fašiangovej hudbe.

 

Dúfame, že sa klienti aspoň trošku odreagovali a tešíme sa opäť na ďalšiu spoločnú akciu.

 

 

Pridal/-a dňa 25.2.2022 - Mgr. Mázorová Slavka