Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Tradičné šišky
  Tradičné šišky
 • Hudobník p. Svintek
  Hudobník p. Svintek
 • Klienti na programe
  Klienti na programe
 • Nechýbal tanec
  Nechýbal tanec

Fašiangy na Valentína v Slatinke

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude....“ Touto piesňou sme začali naše fašiangové stretnutie v stredisku DD a DSS Slatinka. O dobrú náladu a hudobný doprovod na gitare, harmonike, fujare sa postaral p. Svintek. Vedúca strediska p. PhDr. Anna Svoreňová v príhovore spomenula zvyky a tradície, ktoré boli typické pre toto veselé obdobie roka a ako fašiangy prebiehali kedysi na dedinách a v mestách. Tradičným jedlom boli tzv. šišky, pampušky, jedlo ktoré v každom regióne malo iný názov. Šišky nechýbali ani na fašiangovom posedení v Slatinke. Neostalo to iba pri speve, niektorí si veru aj zatancovali.

Na záver stretnutia sme si pripomenuli koniec fašiangov veršom  „Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, staré dievky plačú, že sa nevyskáču...“

 

 

 

Napísal/a: PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 16.2.2023 – Mgr. Marián Petrík