Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Príchod
  Príchod
 • Klienti
  Klienti
 • p. Fašangová a kolektív z Hrušova
  p. Fašangová a kolektív z Hrušova
 • Traja muzikanti
  Traja muzikanti
 • Klienti 2
  Klienti 2
 • Veselica
  Veselica

Fašiangy u nás na Záhonku

 

Fašiangy sú spojené so zábavou, hudbou, tancom a hodovaním. Ani u nás v DDaDSS na Záhonku to nebolo inak. Dňa 21.2.2020 sme v našom zariadení zorganizovali fašiangové posedenie, kde hlavnými účinkujúcimi boli p. A.Fašangová spolu so svojimi ľuďmi z Hrušova. Fašiangy sú zaujímavý sviatok, ktorý začína Tromi kráľmi a končí Popolcovou stredou. Pred Veľkou nocou nastáva štyridsať-dňový pôst. Na Slovensku sa toto obdobie v minulosti spájalo s ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a maskami. Tradície a zvyky v dnešnej dobe sú už pomaly na ústupe, preto sme sa potešili tejto krásnej akcii. V kultúrnom programe boli zahrnuté humorné scénky, povedačky, veselé piesne spojené s fašiangovým obdobím, fašiangové zvyky a tradície. Protagonisti šírili smiech a humor. Zatancovali, zahrali aj zaspievali. Žienky boli oblečené v krásnych ručne šitých krojoch. Klienti sa veľmi dobre zabávali a zasmiali a vyčarili sme im v tú chvíľu úsmev na tvári. Dokonca mali možnosť ochutnať fašiangové koláče z Hrušova, ktoré upiekli a doniesli len pre nás. Vážime si to. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na opäť o rok!

 

Pridala dňa 24.2.2020- Mgr. Mázorová Slavka