Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Fašiangy v ZSS v Zvolenskej Slatine

Fašiangy sú prechodným obdobím od Troch Kráľov až do popolcovej stredy. Odjakživa predstavovali symbol veselosti a zábavy. V našom Zariadení sociálnych služieb Záhonok, úsek Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina sme si dňa 07.02.2024 uctili tradície a pripravili pre našich prijímateľov ,,Fašiangové posedenie pri sladkých dobrotách“ v sprievode muziky p. Svinteka, ktorú prijímatelia veľmi radi počúvajú. Cieľom nášho fašiangového posedenia bolo, aby sa prijímatelia zabavili, a aby si pripomenuli fašiangové zvyky, na ktoré si starší prijímatelia pamätajú. Veríme, že naše posedenie bolo pre mnohých z nás krásnym stretnutím.


Autor: PhDr. Anna Svoreňová


Pridala dňa 7.2.2024- Mgr. Mázorová Slavka