Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Filmový klub

Medzi našimi obyvateľmi domova dôchodcov a domova sociálnych služieb sa nájdu milovníci dobrých a pekných filmov a práve pre nich sme založili filmový klub, v ktorom sa premieta každú druhú stredu o 13:00 hodine.
Ide o premietanie rôznych hraných a dokumentárnych filmov alebo záznamov z akcií, vystúpení na ktorých sa zúčastnili aj naši obyvatelia.
V rámci filmového klubu sme si už premietli viaceré filmy, ako napríklad Sladké starosti, Dobrý vojak Švejk, Kubo, Pacho Hybský zbojník, Rok na dedine, Ženský zákon alebo film Rysavá jalovica, Jánošík, Detvianski betlehemci – zvyky a tradície v Detve.

 

Pridal dňa 31. októbra 2007 - editor