Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

História Zvolenskej Slatiny

Dňa 2. 4. 2024 navštívil úsek Zvolenská Slatinka učiteľ a pedagóg z Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci pán Mgr. Ivan Hraško, ktorý si pripravil prednášku o histórii našej obce. Naše klientky a klienti si vypočuli informácie o vzniku a najstarších dejinách obce. Spoznali príbehy zo života uhorských kráľov v Slatine a na Vígľašskom zámku. Dozvedeli sa o problémoch, ktorým ľudia v stredoveku čelili. Zaujali ich aj informácie o tureckých vojnách, ktoré boli pre viacerých úplne nové. Spoznali tragický osud zradcu Galka, ktorý sa pridal k Turkom a zradil aj vlastnú rodinu. Odzneli tiež listy, ktoré tureckí velitelia písali do obce. Klientky a klienti sami pridali niekoľko zaujímavých informácií o dejinách 20. storočia nielen vo Zvolenskej Slatine, ale aj v bližšom a širšom okolí. Zaujímali sa aj o zdroje poznatkov a o aktuálne dianie v obci. Záver sa niesol v duchu príjemnej debaty a rozlúčky s očakávaním ďalšej návštevy.

 

 

Autor/ka: PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 4.4.2024 – Mgr. Marián Petrík