Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Program o jari
  Program o jari
 • Básne a modlitbičky o jari
  Básne a modlitbičky o jari
 • Program so živou hudbou
  Program so živou hudbou
 • Zaslúžený potlesk
  Zaslúžený potlesk
 • Malý darček pre potešenie
  Malý darček pre potešenie
 • Ešte trochu hudby na záver
  Ešte trochu hudby na záver

Jar so žiakmi základnej školy J. Alexyho na Záhonku

Dňa 27. apríla spríjemnili dopoludnie našim klientom v DD a DSS Záhonok žiaci a pedagógovia zo základnej školy J. Alexyho vo Zvolene svojim špeciálnym programom. Klienti si mohli vypočuť básničky, riekanky a modlitbičky ospevujúce obdobie a krásy jari. Nechýbal pri tom ani spev so sprievodom živej heligónky. Program zavŕšili žiaci spoločnou piesňou, do ktorej sa zapojili aj naši klienti.

 

 

Srdečne ďakujeme žiakom a pedagógom ZŠ J. Alexyho vo Zvolene za milý a krásny program, za ručne vyrobené darčeky a hlavne za radosť a dobrú náladu, ktorú ste našim klientom priniesli.

 

 

Pridal/a dňa 27.4. 2023 – Mgr. Marián Petrík