Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Jarné upratovanie, fotka 1
  Jarné upratovanie, fotka 1
 • Jarné upratovanie, fotka 2
  Jarné upratovanie, fotka 2
 • Jarné upratovanie, fotka 3
  Jarné upratovanie, fotka 3
 • Jarné upratovanie, fotka 4
  Jarné upratovanie, fotka 4
 • Jarné upratovanie, fotka 5
  Jarné upratovanie, fotka 5
 • Jarné upratovanie, fotka 6
  Jarné upratovanie, fotka 6

Jarné upratovanie ako súčasť prípravy na kultúrno-spoločenskú akciu Vítanie jari

Na dnešný deň, 08. apríla 2010 sme si pripravili jarné upratovanie, ako súčasť prípravy na kultúrno-spoločenskú akciu pod názvom Vítanie jari, ktorú budeme mať v našom zariadení 13. apríla 2010.
Po raňajkách sme sa všetci zišli v areáli zariadenia, kde sme si rozdelili úlohy a pracovné náradie. Počasie nám celý deň prialo. Pozametali sme chodníky a dvor, vyhrabali opadané suché lístie, pozbierali odpadky, či suché konáre.
Na záver sme si pochutnali na pečených klobásach, ktoré pre nás upiekol náš kolega Janko Mišák.
Počas jarného upratovania sme sa všetci vyhriali na žiarivom slnku a urobili niečo pre skrášlenie prostredia nášho zariadenia.

 

Pridal dňa 9. apríla 2010 - editor