Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Klienti pracujú
    Klienti pracujú
  • Pomohla aj technika
    Pomohla aj technika

Jarné upratovanie v DD a DSS „Slatinka“ v Zvolenskej Slatine

Tento rok nás jar pozdravila krásnym slnečným počasím, a keďže toto obdobie je očistou nie len pre telo a ducha, ale aj naše príbytky, rozhodli sme sa ju privítať ako sa patrí.
V rámci pracovnej terapie sme sa pustili aj my v stredisku DD a DSS „Slatinka“ Zvolenská Slatina do jarného upratovania. Okolie nášho zariadenia už potrebovalo zmenu. Práce bolo dosť, bolo potrebné  vyzbierať odpadky aj zhrabať staré lístie. Pozametali sme  aj všetky chodníky a pozbierali suché konáre. Po zime sme si pekne precvičili stuhnuté svaly a vyhriali sa na slniečku. Pri poobedňajšom odpočinku nás hrial pri srdci príjemný pocit z dobre vykonanej práce. Touto cestou by sme sa chceli  poďakovať aj pani starostke Ing. Márii Klimentovej, ktorá je  ústretová a vždy nám podá pomocnú ruku.

Autor: Mgr. Anna Svoreňová

 

Pridala dňa 17.04. 2014 - Mgr. Sečkárová Veronika