Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Jarné vystúpenie Základnej školy J. Alexyho

Dňa 31.5.2024 k nám do zariadenia zavítali žiaci ZŠ J. Alexyho vo Zvolene so svojím bohatým programom. Pripravili si pre nás kulúrne pásmo plné piesní, tancov a recitovaného slova. Deti prišli oblečené v krásnych pestrofarebných krojoch. Najviac klientov zaujal žiak Jakub, ktorý hral na harmonike. Rozospieval všetkých klientov, niektorí si aj zatancovali. Dnešné dopoludnie bolo veľmi príjemné. Ďakujeme krásne pedagogickému personálu a tešíme sa na ďalšie príjemné vystúpenie.

 

 

Pridala dňa 4.6.2024- Mgr. Mázorová Slavka