Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Naši klienti
  Naši klienti
 • Pri práci
  Pri práci
 • Drevená krása
  Drevená krása
 • Obdivujeme výrobky
  Obdivujeme výrobky
 • Príjemná atmosféra
  Príjemná atmosféra

Javor 2014 – deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene

Dňa 12.12. 2014 sme s našimi klientmi z DDaDSS navštívili Strednú odbornú školu drevársku, kde sa pri príležitosti dňa otvorených dverí konal v poradí 19. ročník malého jarmoku tradičných ľudových remesiel „Javor“. Návštevníci, vrátane našich klientov si mohli prezerať rôzne ručne vyrobené predmety z dreva, kože alebo iného materiálu. Príjemnú atmosféru dopĺňal spev ľudových piesní študentov v krojoch. Naši klienti nezabudli ani na pána riaditeľa Mgr. Jozefa Hazlingera,  pre ktorého si prichystali ručne vyrobené darčeky. S návštevou boli klienti spokojní a niektorí si dokonca na pamiatku kúpili malý suvenír.


Pridal dňa 15.12. 2014 – Mgr. Marián Petrík