Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Katarínska zábava, fotka 1
    Katarínska zábava, fotka 1
  • Katarínska zábava, fotka 2
    Katarínska zábava, fotka 2

Katarínska zábava v DD a DSS Žiar nad Hronom

Dňa 25. novembra 2009 sa v Domove dôchodcov a DSS Žiar nad Hronom uskutočnila Katarínska zábava. Na toto krásne a kultúrny program bohaté podujatie boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen. Naši klienti sa mohli opäť stretnúť s klientmi iných zariadení, spoločne si podeliť o svoje zážitky pri bohato prestretých stoloch a za doprovodu hudby.
Týmto sa chceme v mene všetkých klientov nášho zariadenia poďakovať DD a DSS v Žiari nad Hronom za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto krásneho podujatia, zaspievať si, zatancovať a tak všetci spoločne prežiť príjemné popoludnie. ĎAKUJEME.

 

Pridal dňa 7. decembra 2009 - editor