Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Foto 1
    Foto 1
  • Foto 2
    Foto 2
  • Foto 3
    Foto 3

Kreativita s papierom v Slatinke

Dňa 27.04.2021 sme sa v stredisku DD a DSS „Slatinka“ snažili podľa záujmov, možností a schopností, poskytnúť našim prijímateľom priestor na sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti a rozvoj osobnosti. Práca s papierom- vystrihovanie, kreslenie, lepenie je u našich prijímateľov obľúbená činnosť. I keď často krát maľujú podľa predlohy alebo podľa vlastnej fantázie, vzniká pod ich rukami dielo, ktorým vyjadria svoje prežívanie a veľakrát aj ich osobnosť.

 

Napísal/a: PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 4.5.2021 – Mgr. Marián Petrík