Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Lesnícke dni 2024

Dňa 19.4.2024 mali naši klienti možnosť zúčastniť sa 18. ročníka obľúbeného podujatia Lesnícke dni na Slovensku. Krásna akcia sa konala na námestí SNP vo Zvolene. Program bol pre nás bohatý a zaujímavý. Cieľom tohto podujatia je informovať verejnosť o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, priblížiť prácu lesníkov, úlohy lesného hospodárstva a princípy obhospodarovania lesov, rozširovanie všeobecného povedomia o problematike biodiverzity a trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, cieľom je aj podporovať budovanie pozitívneho vzťahu človek-les a spájanie lesníkov pri komunikácii s verejnosťou. Slávnostné otvorenie podujatia bolo o 10.00 hod., následne sme si mohli vypočuť prednášky na rôzne témy, napr. „Lesníctvo sa dedí“. Ďalej nás zaujala divadelná reminiscencia, súťaže pre deti, filmy, rozhovory, sokoliari a vystúpenia žiakov zo základných škôl a vystúpenie FS Poľana. Naši klienti sa tešili z programu aj zo stánkov so suvenírmi, kde si každý niečo kúpil. Príjemne unavení a spokojní sme sa vrátili nazad do zariadenia. Tešíme sa opäť o rok!

 

 

Pridala dňa 22.4.2024- Mgr. Slavka Mázorová