Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 1
  Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 1
 • Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 2
  Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 2
 • Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 3
  Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 3
 • Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 4
  Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 4
 • Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 5
  Lesnícke dni mesta Zvolen, fotka 5

Lesnícke dni mesta Zvolen

V dňoch od 22. apríla do 1. mája 2010 sa koná v poradí už štvrtý ročník Lesníckych dní mesta Zvolen, na otvorení ktorých sme sa s našimi klientmi zúčastnili aj my. Lesnícke dni sa organizujú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ich hlavným cieľom je prebudiť, posilniť, či udržať vzťah širokej verejnosti k prírode. Kultúrny program otvorenia Lesníckych dní bol dňa 22. 04. 2010 bohatý na scénické tance osláv jari, ako aj zábavné súťaže pre deti. Odovzdávali sa ocenenia a vecné dary za najkrajšie výtvory s lesnou tematikou pre deti a mládež z materských a základných škôl.
Jeden zo ,,zelených darov“ prevzali aj klienti nášho DD a DSS Záhonok, ako zástupcovia najstaršej generácie navštevujúcej prírodu našej krajiny.
O tom, že mesiac apríl je mesiacom lesov svoje vedia aj klienti nášho zariadenia. Pani Dachová Oľga a Madlušková Božena, ako veľké milovníčky prírody vytvorili krásnu nástenku, ktorou chcú upriamiť pozornosť obyvateľov DD a DSS Záhonok na dary prírody a dôležitosť jej ochrany.

 

Pridal dňa 23. apríla 2010 - editor