Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Spolu na Lesníckych dňoch
  Spolu na Lesníckych dňoch
 • Prechádzka po námestí
  Prechádzka po námestí
 • Medzi stánkami a workshopmi
  Medzi stánkami a workshopmi
 • Prehliadka dravcov
  Prehliadka dravcov
 • Hlavný program na pódiu
  Hlavný program na pódiu

Lesnícke dni v meste Zvolen

Dňa 21.4.2023 sa vo Zvolene konal v poradí už 17 ročník Lesníckych dní. S našimi klientami z DD a DSS na Záhonku sme ani tento rok nemohli vynechať túto zaujímavú akciu. Radi sa každoročne zúčastňujeme tohoto podujatia a tešíme sa, že uvidíme niečo zaujímavé. Slniečko svietilo a krásny deň vítal všetkých návštevníkov. Na pódiu na námestí prebiehal kultúrny program. Speváci, muzikanti a tanečníci mali u divákov veľký úspech, ktorí bol odmeňovaný pravidelným potleskom. Okrem toho klientov zaujali stánky s lesníkmi, lesnými pedagógmi a ich tvorivými dielňami. Skloňovali sa tu témy ako liečivá sila prírody, rozhovory pre dušu a zdravie, workshopy pre stredoškolákov, prvá pomoc v lese, avesterapia, canisterapia, ukážky lesníckych činností, poľovníctva a včelárstva. Potešili nás aj stánky s občerstvením. Každý si našiel to, čo ho zaujíma. Naspäť do nášho zariadenia sme sa vrátili príjemne unavení a plní zážitkov. Bol to pre nás veľmi prínosný deň. Tešíme sa opäť nabudúce!

 

 

Pridala dňa 21.4.2023- Mgr. Mázorová Slavka