Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Letné medzigeneračné stretnutie

Dňa 21.06.2024 v dopoludňajších hodinách opäť zavítali k nám do ZSS Záhonok, úsek Zvolenská Slatina, žiaci ZŠ v Slatinských Lazoch v rámci projektu „Medzigeneračné stretnutia“. Pod vedením Kataríny Vatheovej prišli potešiť kultúrnym programom prijímateľov sociálnych služieb. Po skončení programu si žiaci pre prijímateľov pripravili športové súťaže, kde si mohli medzi sebou zmerať svoju obratnosť, presnosť a aj fyzickú kondíciu.

 

Srdečne ďakujeme a opäť sa tešíme na ďalšie skoré stretnutie.

 

 

Autor/ka – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 25.6.2024 – Mgr. Marián Petrík