Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Letné vystúpenie Špeciálnej Základnej školy na Záhonku

Piatkový júnový slnečný deň sme mali možnosť potešiť sa z vystúpenia žiakov Špeciálnej ZŠ vo Zvolene. Tento deň 14.6.2024 sme si vychutnali hodinové vystúpenie plné hereckého výkonu, tanca, recitovaného slova a spevu. Klienti tlieskali do rytmu hudby, krásny dojem v nás zanechali kostýmy a kulisy, ktoré ku kultúrnemu programu pod názvom Želám Ti... patrili. Celé vystúpenie bolo venované   Dňu Matiek a Dňu otcov. Tento spoločenský program zanechal v klientoch a zamestnancoch hlboký dojem a nejeden divák si utrel slzu. Bolo to krásne a dojímavé. Žiaci priniesli so sebou radosť a dobrú náladu. Ďakujeme p. Mgr. N. Torӧňovej a ostatnému personálu za skvelo odvedenú prácu a tešíme sa opäť nabudúce!

 

Pridala dňa 17.6.2024- Mgr. Mázorová Slavka