Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Našim klientom
    Našim klientom
  • Hrejivé prianie
    Hrejivé prianie
  • Gratulujeme
    Gratulujeme

Máj – lásky čas na Záhonku

Prejaviť lásku a radosť je možné rozličnými spôsobmi. Veľmi kreatívnym spôsobom potešili žiaci 4.A triedy Základnej školy Alexyho vo Zvolene našich klientov v DD a DSS na Záhonku niekoľkými hrejivými slovami. Nechýbal ani recitál a spev.

 

 

Touto cestou sa v mene našich klientov chceme poďakovať žiakom ZŠ Alexyho za milé prekvapenie a zároveň za lásku a povzbudenie.

 

 

Lásku a úctu sme tiež prejavili blahoželaním nášmu klientovi pri príležitosti dožitia sa krásneho jubiela.

 

 

p. Deziderovi k 85. narodeninám

 

 

Pridal/a dňa 20.5.2021 – Mgr. Marián Petrík