Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Rozkvitnutý máj
  Rozkvitnutý máj
 • Príchod do arboréta
  Príchod do arboréta
 • Pri náučnej tabuli
  Pri náučnej tabuli
 • Workshop zameraný na bezbariérovosť
  Workshop zameraný na bezbariérovosť
 • Spolu v altánku
  Spolu v altánku
 • Na prechádzke
  Na prechádzke
 • Posedenie pri sklieníku
  Posedenie pri sklieníku
 • Množstvo kaktusov
  Množstvo kaktusov

Májová prechádzka v arboréte Borová hora

Ďalší pracovný týždeň v mesiaci máj sme zavŕšili návštevou arboréta Borová hora. Piatkové dopoludnie nám dňa 12. mája doprialo priaznivé počasie, ktoré sme spolu s našimi klientami z DD a DSS Záhonok neváhali využiť. Zároveň sa prechádzka uskutočnila počas „Dní bez bariér“, ktoré arborétum každoročne organizuje. Naši klienti sa tak mohli poprechádzať po areáli a pokochať sa krásami prírody, prípadne sa mohli dozvedieť zaujímavosti v rámci workshopu zameranom na bezbariérovosť.

 

 

Pridal/a 12.5.2023 – Mgr. Marián Petrík