Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Nádvorie zámku
  Nádvorie zámku
 • Obrazy panovníkov
  Obrazy panovníkov
 • Pri studničke
  Pri studničke
 • Spolu pri vstupnej bráne
  Spolu pri vstupnej bráne

Májový výlet na Vígľašský zámok

Dňa 25.05.2023 sme si prijímateľmi a rodinným príslušníkom urobili spoločný výlet na Vígľašský zámok. Deň bol krásny, slnečný. Naši prijímatelia sa na výlet tešili a niektorí mali aj trochu strach, či to zvládnu. Najprv sme si pozreli pekné nádvorie. Neskôr nás privítal sprievodca, ktorý nás previedol zámkom a pridal i pútavý výklad. So záujmom sme si prezreli zámockú expozíciu, zaujali nás historické nábytky a ostatné predmety. Po návšteve sme si posedeli pri káve a čaji v kaviarni na nádvorí.

Všetci sme sa cítili dobre a pre našich prijímateľov výlet znamenal zážitok, ktorý ich osviežil v  každodennom živote.

 

 

Ďakujeme aj nášmu dobrovoľníkovi p. Vladimírovi Krajniakovi za spoluprácu počas výletu.

 

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 29.5. 2023 – Mgr. Marián Petrík