Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Mapa stránky

HORNÉ MENU

Archív aktualít - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok

Mapa stránky - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok

 

VODOROVNÉ MENU

 

Úvod - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Úvod - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Aktuality - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
História - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Kontakt - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok

 

ĽAVÉ MENU

Podmienky prijatia - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok

Poskytované služby - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Doplnkové služby - bufet, kaderníctvo - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dokumenty - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok

Tlačivá na stiahnutie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok

 

VNORENÉ ČLÁNKY

 

Archív aktualít z roku 2007 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Archív aktualít z roku 2008 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Archív aktualít z roku 2009 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Čo je nové v DSS Symbia? - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
„Tradičná rozlúčka s letom v stredisku DSS vo Zvolene“ - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Domov dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen dýcha dobrovoľníctvom aj naďalej - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Pokračujeme v hippoterapi - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
V Symbii bol na návšteve Klaun Pepele - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Po prázdninách opäť v stredisku DSS vo Zvolene canisterapia - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Senior párty vo Zvolenskej Slatine - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Športové dopoludnie v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen plné hier a zábavy - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dni dobrovoľníctva 2011 na Slovensku - ZAPOJTE SA - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dobšinského rozprávkový svet v Domove dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Annabál v DD a DSS Záhonok Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Učíme sa kosiť - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Rozlúčka zo školským rokom v stredisku DSS Symbia - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
,,Seniori na krídlach“ v Očovej - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Štvrté stretnutie lesných pedagógov so seniormi - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Krása ruží a Čas, ktorý trvá - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Váľanie mája v Domove dôchodcov a DSS Hriňová - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Slnko svietilo pre všetkých - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zlučovanie sociálnych zariadení k 1.máju 2011 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Návrat do mladosti prostredníctvom vystúpenia Detského folklórneho súboru železničiarov Zornička - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Školenie zamestnankýň s pracovníčkou z Únie pre nevidiacich a slabozrakých - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dopoludnie prežité s lesnými pedagógmi (prvá spoločná akcia po zlúčení zariadení sociálnych služieb DD a DSS Záhonok, Zvolen, DSS Symbia, Zvolen, DD a DSS Slatinka, Zvolenská Slatina a DSS, M. R. Štefánika Zvolen) - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vystúpenie detí z Materskej školy vo Zvolene k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Výlet do Bienskej doliny - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen navštívili nafukovaciu maketu hrubého čreva - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Jarné upratovanie okolia Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Školenie zamestnancov s pracovníčkou z Únie pre nevidiacich a slabozrakých - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Výroba veľkonočných pozdravov v tvorivých dielňach - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Oslava Medzinárodného dňa žien v Domove dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
V Domove dôchodcov a DSS Záhonok vznikol spevácky krúžok pod názvom Záhonok - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zvýšená kvalita poskytovania služieb na úseku rehabilitácie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vianočné sviatky v DD a DSS Záhonok Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vladimír Maňka navštívil DD a DSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Štvrtý ročník spoločenského posedenia - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vystúpenie detí z Materskej školy pri príležitosti mesiaca úcty k starším - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Druhé stretnutie lesných pedagógov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Maľujeme farbami na sklo - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dobrovoľnícky deň 2010 v DD a DSS Záhonok Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Členská schôdza v DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dobrovoľnícky deň 2010 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Počasie nás neodradí od práce - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Posedenie pod orechom na Jána - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klienti DDaDSS ako cieľová skupina lesnej pedagogiky - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Svadobný obrad v DD a DSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
V. ročník branno-športových hier zamestnancov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Slávnostné zhromaždenie pri Pamätníku SNP - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Návšteva zamestnancov Domova dôchodcov z Tureckej republiky - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Deň matiek v DD a DSS Záhonok - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Lesnícke dni mesta Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Tretí ročník akcie Vítanie jari - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Jarné upratovanie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Výroba veľkonočných pozdravov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zvolenský spevácky zbor v DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Seminárne školenie zamestnancov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Členská schôdza klientov DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Rozpočet - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Verejné obstarávanie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Sponzorské - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Deň seniora BBSK - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Oslava narodenín nášho najstaršieho obyvateľa - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Prechádzky, výlety - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Prednášky, besedy, školenia - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Filmový klub - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klub Domováčik - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Branno-športové hry II. ročník - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Detský ľudový súbor Matičiarik - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Oslavy 20. výročia pokračovali 18. mája 2007 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
20. výročie DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Čaro Vianoc - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Mikulášska zábava - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Detský ľudový súbor Matičiarik - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Voľný čas klientov DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Spolu tvoríme svet - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Spoločnosť Obchodný dom Prior - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Slovenské národné divadlo - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Prežili sme pekný deň na letisku v Očovej - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Posedenie pri guláši - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Branno-športové hry III. ročník - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dôchodcovia spoznávajú EURO - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Certifikát práce s počítačom a internetom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Lesnícke dni s VšLP Zvolen v Bienskej doline - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Jarné upratovanie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klientky domova dôchodcov kráčajú s dobou - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vítanie jari 2008 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zo života klientov v DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Domovácke noviny - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vianoce v DD a DSS Záhonok Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klienti sa zúčastnili Dňa otvorených dverí SOŠ drevárskej Zvolen - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vystúpenie Detského folklórneho súboru Matičiarik - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klienti DD a DSS robia niečo užitočné pre svoje zdravie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Farebné stretnutia - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Katarínska zábava v DD a DSS Žiar nad Hronom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Dožinková zábava v DD a DSS Hriňová - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Európsky týždeň miestnej demokracie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Oslavy 65. výročia SNP - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Ranné cvičenie hrou - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Posedenie pri ľudovej hudbe - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Činnosť Klubu priateľov práce s počítačom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Branno-športové hry zamestnancov - IV. ročník - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Klienti navštívili Arborétum Borová Hora vo Zvolene - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vystúpenie deti z Materskej školy - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Posedenie pri guláši - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Vítanie jari 2009 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Naše zariadenie získalo certifikát kvality - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Cvičenie v prírode - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Jarné upratovanie - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Výroba veľkonočných pozdravov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Seminárne školenie zamestnancov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Ranné cvičenia s fyzioterapeutkou - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zvolenský spevácky zbor v DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zasadnutie Výboru klientov - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Tvorivé dielne v DDaDSS - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Fašiangové posedenie v obci Breziny - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Fašiangový večierok v DD a DSS Terany - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Tretí Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Filmový klub pokračuje aj v tomto roku - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Nový zákon o sociálnych službách - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-01 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-02 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-03 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy apríl 2011 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-05 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-06 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-07 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-08 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-09 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-10 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-11 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Zmluvy 2011-12 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-01 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-02 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-03 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-04 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-05 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-06 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-07 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-08 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-09 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-10 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-11 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Objednávky 2011-12 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-01 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-02 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-03 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-04 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-05 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-06 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-07 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-08 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-09 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-10 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-11 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok
Faktúry 2011-12 - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok