Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Na terase 1
    Na terase 1
  • Na terase 2
    Na terase 2

Marcové slniečko

Niektorých prijímateľov strediska DD a DSS Slatinka vytiahlo marcové slniečko posedieť si na terasu v areáli zariadenia. Mnohým chýbal pohyb a každodenné prechádzky. A tak sme využili príjemné jarné lúče slniečka  na našej terase, kde prijímatelia v doprovode personálu neprichádzajú do kontaktu s cudzími osobami a zároveň predchádzajú zlej nálade.

 

 

Napísal/a dňa 1.4.2021 – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 8.4.2021 – Mgr. Marián Petrík