Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Téma prednášky
  Téma prednášky
 • Klienti spolu so Zuzkou Mackovou
  Klienti spolu so Zuzkou Mackovou
 • Pôvod mesiaca kníh
  Pôvod mesiaca kníh
 • Sledovanie prezentácie
  Sledovanie prezentácie

Marec mesiac knihy

Dňa 20.3.2018 bol prvý jarný deň a u nás v DDaDSS Záhonok sa uskutočnila beseda na tému Marec – mesiac knihy so zamestnankyňou z knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene Zuzanou Mackovou. Pripravila si veľmi peknú prezentáciu o knihách spojenú s premietaním. Klienti sa dozvedeli zaujímavé informácie napr. o najstaršej, najdrahšej, aj najmenšej knihe, rôzne fakty o knižniciach vo svete. Potešili nás zaujímavosti o najobľúbenejších ženských a mužských interprétoch. Na záver sa rozprúdila diskusia a klienti sa aktívne zapájali. Každý pridal svoj rebríček obľúbených kníh a autorov. Tešíme sa na ďalšie príjemné posedenia a témy, ktoré budeme so Zuzkou Mackovou rozvíjať. Týmto jej ďakujeme za obohacujúcu návštevu.

 

 

Pridala dňa 21.3.2017- Mgr. Mázorová Slavka