Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4

Medzigeneračné stretnutie v Slatinke

 

Naši klienti v DD a DSS „Slatinka“ v rámci záujmových aktivít a pracovných terapií vyrábajú s pomocou žiakov a učiteliek zo ZŠ v Slatinských Lazoch rôzne dekoračné výrobky, ktoré skrášľujú nielen naše zariadenie, ale ktorými môžeme obdarovať aj iných. Tvorivé dielničky sa niesli v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja priateľských vzťahov, komunikácie a vzájomnej pomoci medzi klientmi. Učíme sa základné techniky práce s maliarskymi pomôckami, vyskúšali sme aj servítkovú techniku. Mnohí klienti v tvorivých dielničkách prekvapujú samých seba, čo všetko dokážu. Chceme sa poďakovať učiteľkám a žiakom ZŠ za ich ochotu. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

 

Autor/ka – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 6.2.2020 – Mgr. Marián Petrík