Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Hudobníci a speváci v krojoch
  Hudobníci a speváci v krojoch
 • Od našich mužov pár slov
  Od našich mužov pár slov
 • Našim ženám kvety
  Našim ženám kvety
 • Sólo malého chlapca
  Sólo malého chlapca
 • Naši klienti v hojnom počte
  Naši klienti v hojnom počte
 • Zaslúžený potlesk
  Zaslúžený potlesk

Medzinárodný deň žien na Záhonku

Každoročne nám 8. marec pripomína dôležitosť a význam ženy v spoločnosti a v živote. Aj u nás v DD a DSS Záhonok vyjadrili v ten deň naši klienti v mene všetkých mužov vďaku a úctu ženám v podobe krátkeho príhovoru, potešujúcich veršov a kytice ruží. Tým však oslava Medzinárodného dňa žien ešte len začala.

 

Dňa 10. marca si pri spomínanej príležitosti mohli klienti, najmä klientky, zaspievať známe ľudové piesne spolu so spevákmi a heligonkármi odetými v krojoch v rámci kultúrneho programu organizovaného pod záštitou Podpolianskeho osvetového strediska.

 

V mene všetkých klientov srdečne ďakujeme Podpolianskemu osvetovému stredisku za nádherný program plný ľudovej hudby, ktorým ste našim klientom spestrili piatkové popoludnie.

 

 

Pridal/a dňa 14.3. 2023 – Mgr. Marián Petrík