Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Prednáška v knižnici
  Prednáška v knižnici
 • Klienti na prednáške
  Klienti na prednáške
 • V obecnej knižnici
  V obecnej knižnici
 • Bohatý výber kníh
  Bohatý výber kníh

Mesiac knihy v Obecnej knižnici vo Zvolenskej Slatine

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Literatúra má v bežnom či študentskom živote svoje stále miesto. Kniha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá, ale aj knižnice.

Preto sme sa dňa 14. marca rozhodli spolu s našimi klientami zo strediska DD a DSS „Slatinka“ navštíviť Obecnú knižnicu vo Zvolenskej Slatine. Prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v mesiaci marec? Pracovníčka Obecnej knižnice pani Anna Balková nám porozprávala, že v tomto mesiaci sa totiž narodil a zomrel Matej Hrebenda Hačavský, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Bol to šíriteľ slovenských a českých kníh a zároveň aj zberateľ kníh. Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955.

Vo Zvolenskej Slatine bola presťahovaná Obecná  knižnica od roku 1985.

 

Ďakujeme pracovníčke p. Anne Balkovej za čas, ktorý nám venovala a za trpezlivé zodpovedanie našich otázok.

 

 

Napísal/a: PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 17.3. 2023 - Mgr. Marián Petrík