Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Počas babieho leta
  Počas babieho leta
 • Na terase
  Na terase
 • Na malej prechádzke
  Na malej prechádzke
 • S rúškom
  S rúškom
 • Inštruktážne video
  Inštruktážne video
 • Udržanie kontaktu cez telefón
  Udržanie kontaktu cez telefón
 • Možnosť komunikácie cez Skype
  Možnosť komunikácie cez Skype
 • Cvičenie
  Cvičenie
 • Kartové hry
  Kartové hry
 • Zaspievame si
  Zaspievame si
 • Jubilantke k narodeninám
  Jubilantke k narodeninám
 • Pamätný list k jubileu
  Pamätný list k jubileu

Mesiac úcty k starším v čase druhej vlny koronakrízy

Október nám každoročne pripomína, aby sme nezabúdali, že medzi nami sú ľudia, ktorí prežívajú jeseň svojho života a ktorým by sme mali s patričnou úctou venovať našu pozornosť. Obzvlášť v týchto neľahkých časoch, kedy je z dôvodu šírenia koronavírusu ohrozené zdravie a život seniorov.

 

Záleží nám na zdraví našich klientov v DD a DSS na Záhonku a vzhľadom k situácii na Slovensku sme pristúpili k sprísneniu niektorých opatrení. Jedným z nich je opätovné nosenie rúšok, či už vonku na terase pri slnečných lúčoch babieho leta alebo v spoločných priestoroch nášho zariadenia. Dôležitosť správneho nosenia rúška a dodržovania hygieny pripomíname klientom aj prostredníctvom krátkych inštruktážnych videí, ktoré sú premietané vo vestibule.

 

Aj keď sa na tento čas klienti nemôžu osobne stretnúť s rodinnými príslušníkmi, majú možnosť využívať moderné spôsoby komunikácie. Okrem bežných telefonátov ponúkame klientom aj rodinným príslušníkom príležitosť navzájom sa porozprávať prostredníctvom videohovoru v aplikácii Skype. Zároveň sú v priebehu dňa klientom ponúkané spoločenské aktivity, uskutočňované v malých skupinkách, na spestrenie voľného času.

 

Nezabúdame ani na našich jubilantov, ktorých spolu s pani riaditeľkou vždy radi potešíme kyticou kvetov a pamätným listom.

 

 

p. Emílii k 85. narodeninám

 

 

 

Pridal/a dňa 26.10.2020 – Mgr. Marián Petrík