Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Muzikoterapia obrázok 1
    Muzikoterapia obrázok 1
  • Muzikoterapia obrázok 2
    Muzikoterapia obrázok 2

Muzikoterapia v Slatinke

Dňa  26.01.2023 sme si v našom stredisku DD a DSS „Slatinka“ spríjemnili  štvrtkové dopoludnie muzikoterapiou. Spoločne s klientami sme si zaspievali známe a menej známe piesne ako napr. Zasadil som čerešničku v humne, Vzdialená, Pod horou, pod horou a i. A to, že nám to aj občas nešlo, nikomu nevadilo. Hlavne, že nám bolo veselo a do budúcna sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 

 

Autor/ka – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 30.1.2023 – Mgr. Marián Petrík