Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Klientka L. Magdičová prednáša báseň
  Klientka L. Magdičová prednáša báseň
 • Vieme sa ešte dobre zabávať
  Vieme sa ešte dobre zabávať
 • Klienti v hojnom počte
  Klienti v hojnom počte
 • Zľava Mgr.J. Hazlinger, PhDr.M. Machayová, Mgr. E.Ďurčíková
  Zľava Mgr.J. Hazlinger, PhDr.M. Machayová, Mgr. E.Ďurčíková
 • Zábava v plnom prúde
  Zábava v plnom prúde
 • Študenti strednej odbornej školy drevárskej
  Študenti strednej odbornej školy drevárskej

Náš ,,Deň seniora“ v DDaDSS na Záhonku vo Zvolene


Zavítal k nám jesenný čas a ako každý rok priniesol pre naše zariadenie DDaDSS Záhonok veľmi zaujímavú akciu a nové zážitky. Október ako mesiac úcty k starším znamená pre nás nezabúdať a ctiť si starobu a vrásky, múdrosť a lásku v jednom. Dňa 8.10.2014 sme sa aj my rozhodli osláviť a uctiť si našich seniorov tak, ako sa patrí. ,,Deň Seniora“ sme začali už od rána zdobením miestnosti na túto krásnu slávnosť. Ozdoby na stenách a štedré stoly plné všakovakého jedla /obložené chlebíky, pagáčiky, koláče, ovocie a čaj/ lákali oko už na pohľad. Nevedeli sme sa dočkať, kedy prídu pozvaní hostia. Otváracieho ceremoniálu sa ujala  riaditeľka DDaDSS na Záhonku PhDr. Mária Machayová, ktorá otvorila podujatie a privítala zúčastnených na pôde DDaDSS Záhonok. Na začiatku programu vystúpili študenti Strednej odbornej školy drevárskej  pod pedagogickým vedením Mgr. Eleny Ďurčíkovej a za prítomnosti svojho riaditeľa Mgr. Jozefa Hazlingera. Gitary, harmonika, spev a hovorené slovo najlepšie charakterizuje týchto mladých ľudí. Ich hudobný prejav bol výborný ako vždy. Ani my sme sa však nedali zahanbiť a s našimi klientmi (p. Chovancová, p. Priadková, p. Magdičová, p. Pivková) sme si pripravili program básní a piesní. Bolo to pre viacerých z nás dojímavé a krásne. Na záver pani riaditeľka DDaDSS Záhonok poďakovala všetkým prítomným za program a odovzdala slovo hudobníkovi Igorovi Čekanovi, ktorý rozprúdil zábavu. Striedal pesničky pomalé, aj rýchle, ľudové aj country. Každý si prišiel na svoje. Zaspievali a zatancovali sme si, koľko sa komu žiadalo. Ani nohy nikoho neboleli, aj na choroby sa akosi zabudlo. Bolo naozaj veselo a príjemne. My sme sviatok seniorov oslávili dôstojne a s úctou. Lebo nezabúdame, že staroba sa týka každého z nás a je prirodzenou súčasťou nášho života. Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza nenápadne a po špičkách staroba. Nevyhneme sa jej. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Je tu mesiac október, ktorý by mal byť pripomienkou, ako si uctiť starších občanov v našom okolí. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. Predovšetkým by mala byť táto úcta stála a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším a nezabúdajme, vďačíme im za náš život.

,, Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš...“ Lucius Annaeus Seneca

 

Pridala dňa 09.10.2014- Mgr. Mázorová Slavka