Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Partička kariet
  Partička kariet
 • Informačná tabuľa
  Informačná tabuľa
 • Noviny MY Zvolen
  Noviny MY Zvolen
 • Ďakujeme za nákupy
  Ďakujeme za nákupy
 • Pozdrav z Prachatic
  Pozdrav z Prachatic
 • Čaro stacionárneho bicykla
  Čaro stacionárneho bicykla
 • V spoločenskej miestnosti
  V spoločenskej miestnosti
 • Modlitebňa
  Modlitebňa
 • Na terase s rúškom
  Na terase s rúškom
 • Blahoprianie k jubileu
  Blahoprianie k jubileu
 • Pamätný list
  Pamätný list

Náš život v DD a DSS počas trvania zákazu návštev

 

 

Dobrý deň všetkým, ktorí ste práve otvorili našu internetovú stránku,


dovoľte, aby sme sa Vám touto formou prihovorili a poskytli Vám informácie ako teraz žijeme aj napriek zložitej situácii a prijatým opatreniam súvisiacich s COVID 19, ktoré platia na celom Slovensku. Život v DD a DSS Záhonok sa spomalil, ale nezastavil.

 


O nákupy potravín a potrieb osobnej hygieny sa nám prostredníctvom sociálnych pracovníkov stará pani Danka z Večierky Sekier. Za jej prístup a ústretovosť veľmi pekne ďakujeme. O nás samotných sa starajú naši zamestnanci DD a DSS Záhonok, veľkou pomocou sú aj  zamestnanci DSS Symbia.

 


Pravidelne každý utorok máme možnosť zakúpiť si v DD a DSS noviny MY Žurnál, ktorých donášku nám zabezpečujú zamestnanci redakcie, aby sme aj touto cestou boli informovaní o aktuálnej situácii mimo zariadenia. Takisto bola pre nás vytvorená informačná tabuľa s pokynmi ako sa správať a púšťajú nám videá, kde sa môžeme dozvedieť podstatné informácie, ako sa počas epidémie chrániť. Aby sme ľahšie zvládli danú situáciu, sú nám sprostredkované individuálne rozhovory, aby sme lepšie chápali aktuálne prijaté opatrenia a vnímali ich ako opatrenia potrebné pre ochranu nášho života a zdravia.

 


Síce sa teraz s nami nemôžete osobne stretnúť, stále však máme možnosť skontaktovať sa s Vami cez mobilné telefóny, môžete nám písať listy, alebo pohľadnice. Niektorí z Vás nám posielajú krásne pozdravy prostredníctvom zamestnancov DD a DSS Záhonok.

 


V malých skupinkách sa môžeme naďalej zúčastňovať aktivít, ktoré máme radi. S našou Zdenkou športujeme a aj trochu rehabilitujeme. Objavili sme aj čaro stacionárneho bicykla. Na slniečku v našom areáli na terase si trochu posedíme a nohy trocha precvičíme.

 


K dispozícii máme stále knižnicu, spoločenskú miestnosť, kde si môžeme v malých skupinách zahrať rôzne spoločenské hry, môžeme kresliť, či sa zúčastniť filmového klubu, poprípade si vypočuť audio nahrávky. Veru sa aj pomodlíme a v našej kaplnke sa nad životom zamyslíme. A keď sme na izbičke, štrikujeme, háčkujeme, čítame a maľujeme aj televíziu sledujeme, alebo si len tak podriememe.

 


Každý deň sa snažíme brať jeden z najlepších liekov, ktorým je úsmev, humor a dobré slovo. Aby sme nevynechali stanovenú dávku, sú tu pre nás opatrovateľky a zdravotné sestry, ktoré nás skontrolujú. Nakoľko tu máme aj nových zamestnancov zo Symbie, ktorí nás nepoznajú, často organizujeme v malých skupinkách reláciu Uhádni môj vek a tu sa veru poriadne nasmejeme.

 

 

Napriek sprísneným opatreniam, riaditeľka PhDr. Mária Machayová a sociálni pracovníci pri príležitostiach dožitia sa okrúhlych jubileí navštívia s kyticou kvetov a pamätným listom jubilantov:


pani Emílii  k 90. narodeninám


pani Márii k 85. narodeninám


pani Ľudmile k 90. narodeninám

 

pani Estere k 80. narodeninám


Aj touto cestou nám chcú aspoň trošku nahradiť chýbajúcich rodinných príslušníkov a blízkych priateľov.

 

 

Tešíme sa keď toto všetko skončí a znova sa stretneme. Veľa pozdravov, úsmevov a síl, lásky a hlavne zdravia Vám posielame my, Vaši milovaní rodičia, starí rodičia a deti z DD a DSS Záhonok.