Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Všetko najlepšie k jubileu
  Všetko najlepšie k jubileu
 • Príhovor venovaný p. riaditeľke
  Príhovor venovaný p. riaditeľke
 • Kytica od klientov p. riaditeľke
  Kytica od klientov p. riaditeľke
 • K tomu všetkému potlesk
  K tomu všetkému potlesk

Našej pani riaditeľke

 

 

 

Pred sebou otváram veľkú knihu. Nie je to obyčajná kniha.


Je to KNIHA ŽIVOTA, v ktorej sú zapísané
osudy každého z nás.


Pri listovaní v nej zastavme sa na chvíľu pri mesiaci august.

 

August – mesiac kvetov a slnka, mesiac,


v ktorom má narodeniny naša pani riaditeľka.

 

 

V mene celého nášho kolektívu


Vám srdečne blahoželáme k dnešnému jubileu,


nech Vám v očiach šťastie žiari,


nech Vám kvitnú ruže v tvári,


nech sa Vám vždy všetko dobre darí.


K tomu ešte pevné zdravie, veľa lásky


a rodinnej i pracovnej pohody.

 

 

Ďakujeme za neľahkú, ale zodpovedne vykonávanú prácu,


ktorú pre nás klientov v DD a DSS


už dlhé roky robíte.

 

 

Šťastné narodeniny!

 

 

Dňa 26. augusta 2020