Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Redemptoristi v jedálni
  Redemptoristi v jedálni
 • P. V. Hypius
  P. V. Hypius
 • Naši klienti
  Naši klienti
 • Spievali sa piesne
  Spievali sa piesne

Návšteva redemptoristov v DD a DSS Záhonok

Pre niektorých našich klientov je súčasťou života aj duchovná stránka, ktorá môže časom ľahko ochabnúť. Aj preto nás dňa 20.6. 2022 v rámci farských misii navštívili bohoslovci z rehole redemptoristov, aby spoločnou modlitbou dali našim klientom vo viere „druhý dych“. Spolu s provinciálom rehole pátrom Václavom Hypiusom a správcom farnosti Sekier Karolom Vozárom si prítomní klienti zaspievali modlitebné piesne a chválospevy a spoločne sa modlili za lásku, zdravie, pokoj a mier pre všetkých. S dobrou náladou a hrejivým pocitom v srdci ďakovali klienti redemptoristom za povzbudenie a príjemné spestrenie letného popoludnia.

 

 

Pridal/a dňa 22.6. 2022 – Mgr. Marián Petrík