Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Pri skákacom hrade
    Pri skákacom hrade
  • Pri balónoch
    Pri balónoch
  • Pri stánkoch
    Pri stánkoch

Návšteva Slatinského jarmoku

V sobotu v dopoludňajších hodinách sme  spolu s prijímateľmi sociálnej služby navštívili Slatinský jarmok v sprievode aj s rodinnými príslušníkmi. Kochali sme sa  pestrosťou stánkov a jarmočných lákadiel. Príjemný hudobný program, stánky s tradičnou ľudovou tvorbou, v nás zanechali príjemné pocity a zážitky ale aj spomienky. Tento deň bol pre nás príjemným spestrením a sme radi, že sme mali možnosť zažiť ho v príjemnom slnečnom počasí v spolupráci s príbuznými prijímateľov sociálnych služieb.

 

Už sa tešíme na ďalší rok a na program, ktorý bude pripravený.

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 14.6.2023 – Mgr. Marián Petrík