Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Obchodná verejná súťaž

  • Obchodná verejná súťaž - kombinovaný automat

    Obchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením - prevádzkovanie kombinovaného automatu na teplé nápoje - káva, čaj, keksy, tyčinky, chladené nealko nápoje v PET pre potreby klientov a zamestnancov strediska DSS M. R. ŠTefánika, Zvolen

    Zverejnila: Ing. Božena Pohlová, 10.10.2023