Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Obchodná verejná súťaž

  • Obchodná verejná súťaž - bufet

    Obchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením - prevádzkovanie bufetu pre potreby klientov a zamestnancov ZSS Záhonok, Zvolen

    Zverejnila: Ing. Božena Pohlová, 02.07.2024