Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Sponzorský dar, fotka 1
  Sponzorský dar, fotka 1
 • Sponzorský dar, fotka 2
  Sponzorský dar, fotka 2
 • Sponzorský dar, fotka 3
  Sponzorský dar, fotka 3
 • Sponzorský dar, fotka 4
  Sponzorský dar, fotka 4
 • Sponzorský dar, fotka 5
  Sponzorský dar, fotka 5
 • Sponzorský dar, fotka 6
  Sponzorský dar, fotka 6

Obchodný dom Prior, a. s. daroval klientom DD a DSS Záhonok Zvolen sponzorský dar

Na benefičné podujatie spoločnosti Obchodný dom Prior, a. s., ktoré sa konalo dňa 23. októbra 2008 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.
Pri tejto príležitosti člen predstavenstva OD Prior na Slovensku pán Ing. Čorba odovzdal riaditeľke Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen, Mgr. Márii Machayovej symbolický šek v hodnote 30 000,- Sk na nákup tovaru v OD Prior Zvolen pre klientov DD a DSS.
Kultúrny program bol bohatý na hudbu, spev a tanec. Večerom nás sprevádzala slovenská speváčka Marcela Molnárova. Klientom sa veľmi páčilo vystúpenie Vrchárskeho orchestra pod vedením pána Pecníka. Svoje spevácke umenie nám predviedli pán Krížo, Homola, pani Šatanová, Spodniaková, Pecníková, Molnárová a iní. Spolu s nimi si zanôtili aj naši klienti známe piesne z regiónu Podpoľania.
Touto cestou ďakujeme Obchodnému domu Prior, a. s. za sponzorský dar a príjemne prežitý večer s krásnym a bohatým kultúrnym programom.

 

Pridal dňa 24. októbra 2008 - editor