Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Ochrana ľudských práv a slobôd

Interná smernica č. 9/2019 o ochrane ľudských práv a slobôd a o ochrane pred diskrimináciou v podmienkach DD a DSS Záhonok Zvolen a jeho stredísk