Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Oslava foto 1
    Oslava foto 1
  • Oslava foto 2
    Oslava foto 2

Oslava narodenín v Slatinke

Dni nám nesmierne utekajú, roky pribúdajú a vždy je príjemné pristaviť sa, pripomenúť si sviatok každého z nás, či sú to narodeniny alebo meniny. Dňa 11. marca sme sa stretli v dopoludňajších hodinách v spoločenskej miestnosti u nás v stredisku „Slatinka“. Sociálna pracovníčka pekným vinšom pozdravila nášho jubilanta pána Jozefa, ktorý oslávil 79. narodeniny. Zároveň sme nášmu  jubilantovi spoločne zaspievali rôzne ľudové pesničky.

Na oslávenca nezabudli ani jeho dcéry, ktoré nás požiadali, aby by sme v ich mene odovzdali sladký darček. Pán Jozef si veru aj s personálom trošku zatancoval. Veď pri oslave nesmie chýbať dobrá nálada, radosť a pohoda.

 

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 18.3.2022 – Mgr. Marián Petrík