Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Oslava v DDaDSS na Záhonku

Dňa 12.8. 2022 sme spoločne oslávili krásne 90. výročie narodenia našej klientky Marty Michnovej. K tomuto nádhernému okrúhlemu jubileu jej želáme s p. riaditeľkou DDaDSS Záhonok PhDr. M. Machayovou a celým kolektívom  nášho zariadenia  všetko  najlepšie, veľa zdravia, šťastia a hlavne spokojnosti v živote!

 

Pridala dňa 12.8.2022- Mgr. Mázorová Slavka