Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Oslava s klientami
    Oslava s klientami
  • Všetko najlepšie
    Všetko najlepšie

Oslava životného jubilea v Slatinke

V živote každého z nás sú jedinečné a neopakovateľné chvíle. Takou krásnou chvíľou je určite aj oslava narodenín. O to viac je výnimočnejšia ak sa jedná o okrúhle životné jubileum. Dňa 08.09.2022  sme v kruhu rodiny, klientov  a nás zamestnancov DD a DSS „Slatinka“ priali predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti, žiadne starosti, životný optimizmus a krásnu jeseň života našej jubilantke pani Emílie Bohumeľovej,  ktorá oslávila krásne okrúhle 90. narodeniny. Oslávenkyňa neskrývala radosť a žiaril jej úsmev na všetky strany. Na príjemné dopoludňajšie štvrtkové posedenie, kde nechýbali ani slzy dojatia a úprimné srdečné gratulácie budeme pamätať ešte dlho.

 

 

Autor/ka – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 14.9. 2022 – Mgr. Marián Petrík