Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Oslavy 20. výročia, fotka 1
  Oslavy 20. výročia, fotka 1
 • Oslavy 20. výročia, fotka 2
  Oslavy 20. výročia, fotka 2
 • Oslavy 20. výročia, fotka 3
  Oslavy 20. výročia, fotka 3
 • Oslavy 20. výročia, fotka 4
  Oslavy 20. výročia, fotka 4
 • Oslavy 20. výročia, fotka 5
  Oslavy 20. výročia, fotka 5

Oslavy 20. výročia pokračovali 18. mája 2007

Pri príležitosti 20. výročia otvorenia Domova dôchodcov a DSS na Záhonku vo Zvolene nás svojou návštevou poctil dňa 18. mája 2007 poslanec Európskeho parlamentu Ing. Vladimír Maňka.
Pripravili sme príjemné posedenie v a reáli nášho zariadenia, ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein. Pri guláši a opekaní nám hrala ľudová muzika a naši klienti si spolu zanôtili pesničky z nášho regiónu.
Pri speve pomohol aj poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Juraj Družbacký.
Prežili sme pekné odpoludnie. Naši klienti sa zaujímali o rôzne spoločenské otázky, týkajúce sa aj práce v Európskom parlamente, ako aj otázky v oblasti rozvoja mesta Zvolen.
Ďakujeme poslancovi Európskeho parlamentu Ing. Vladimírovi Maňkovi za sponzorský finančný dar ako aj primátorovi mesta Zvolen Ing. Miroslavovi Kuseinovi za finančný príspevok na občerstvenie.

 

Pridal dňa 28. mája 2007 - editor