Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 1
    Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 1
  • Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 2
    Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 2
  • Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 3
    Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene, foto 3

Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene

Vo Zvolene sa konal už piaty ročník celoslovenskej akcie pre deti, mládež a širokú verejnosť, ktorá nadväzuje na tradíciu apríl mesiac lesov - Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2011. Tohto podujatia sme sa zúčastnili aj my s klientmi DD a DSS na námestí vo Zvolene.
Výnimočnosť podujatia potvrdil aj fakt, že rok 2011 bol vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. Úlohou akcie je vyzdvihnúť dôležitosť lesa a drevín pre život človeka, priblíženie práce lesníkov a tak isto zdôraznenie potreby osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa.
Program na otvorení bol skutočne pestrý. Naši klienti si vybrali vystúpenie Folklórneho pásma súboru Poľana a scénický tanec Dary lesa. Po nádielke hudby a tanca sme boli zvedaví na činnosť stánkov postavených pri tejto príležitosti.
Klientov najviac zaujali sokoliari a zapojili sme sa aj do pokusu o zápis do Knihy slovenských rekordov a to odtlačkom nafarbenej ruky na papier. Aj keď celá akcia bola sprevádzaná veterným počasím, klienti boli s výletom do mesta spokojní. Naši klienti majú totiž k prírode veľmi blízko a o tom svedčí aj fakt, že už teraz sa tešia na návštevu lesníkov v našom domove, ktorá sa uskutoční dňa 12. mája.

 

Pridal dňa 15.apríla 2011 - editor