Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Hráme
  Hráme
 • My spolu
  My spolu
 • V akcii
  V akcii
 • Hra nás baví
  Hra nás baví

Papierový Petang turnaj v stredisku DD a DSS „Slatinka“

Po niekoľkých neúspešných pokusoch sa nám dňa 3. septembra 2014 podarilo v stredisku DD a DSS „Slatinka“ zorganizovať pre prijímateľov sociálnych služieb malý turnaj v súťaži, pripomínajúcej športovú hru „Petang“.
Turnaj sa napriek neprajnému chladnému počasiu konal v spoločenskej miestnosti. Ani to však neodradilo prijímateľov sociálnej služby od možnosti zúčastniť sa a prebudiť v sebe trochu súťaživosti. Do hry sa zapojilo celkovo jedenásť prijímateľov. Hralo sa s farebnými papierovými loptičkami, ktoré si prijímatelia sami vyrobili v rámci tvorivých dielní. Víťazov, ale aj všetkých zúčastnených a povzbudzujúcich čakala sladká odmena.

Autor- Mgr. Anna Svoreňová

Pridala dňa 05.09.2014- Mgr. Mázorová Slavka