Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Ples seniorov, fotka 2
  Ples seniorov, fotka 2
 • Ples seniorov, fotka 3
  Ples seniorov, fotka 3
 • Ples seniorov, fotka 4
  Ples seniorov, fotka 4
 • Ples seniorov, fotka 1
  Ples seniorov, fotka 1

Piaty ročník kultúrno-spoločenského podujatia Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom

Dňa 02. februára 2011 sa v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom konal v poradí už piaty ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Ples seniorov, ktorý zorganizoval miestny Domov dôchodcov a DSS.


Na toto krásne a kultúrny program bohaté podujatie boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.


Ples otvorila riaditeľka Domova dôchodcov a DSS Žiar nad Hronom Mgr. Viera Šedivcová. So svojim programom vystúpili klienti niektorých Domovov dôchodcov a Domovov sociálnych služieb BBSK. Počas večera sa žrebovala aj tombola, do ktorej svojimi výrobkami prispeli aj klienti nášho zariadenia.


Počas celého večera nám do tanca spieval spevák Robo Kazík.


Týmto sa chceme v mene všetkých klientov nášho zariadenia poďakovať DD a DSS v Žiari nad Hronom za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto krásneho plesu, zaspievať si, zatancovať a tak všetci spoločne prežiť príjemné popoludnie. ĎAKUJEME.

 

Pridal dňa 10. Februára 2011 - editor