Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Plán a režim návštev

 

platný od 8. júna 2020 v súvislosti s uvoľňovacími opatreniami zavedených MPSVaR vzhľadom k výskytu koronavírusu COVID-19 - neaktuálne od 29.09.2020