Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Dezinfekčné prostriedky
    Dezinfekčné prostriedky

Poďakovanie v mesiaci február

Dovoľte, aby sme sa poďakovali:

 

 

obchodnej spoločnosti BDM group s.r.o.

za darovanie malých dezinfekčných prostriedkov, vhodných aj do vrecka či do kabelky

 

 

V mene našich klientov DD a DSS Zvolen – Záhonok

ĎAKUJEME!